Plattegrond voor ontruimingen

Ontruimingsplattegrond

Wat is een ontruimingsplattegrond of ontruimingsplan?

Een ontruimingsplattegrond is een plattegrond die de werknemers of bezoekers van uw pand laten zien waar ze zich bevinden en hoe ze bij een calamiteit het beste kunnen vluchten. Vaak zien wij dat de plattegrond ook handig is om bezoekers te laten zien waar ze heen moeten als ze in een bepaalde ruimte moeten zijn. Het is immers een plattegrond met ruimte indeling.

Wanneer heb ik een ontruimingsplattegrond nodig?
In het bouwbesluit staat aangeven dat wanneer er een brandmeldinstallatie in het gebouw aanwezig is, er ook een ontruimingsplattegrond aanwezig moet zijn.

Wanneer is een brandmeldinstallatie dan verplicht?
Of er een brandmeldinstallatie geplaatst moet worden is afhankelijk van meerder factoren. Zo is niet alleen de gebruiksfunctie (bv kantoor winkel zorg etc.) van de ruimte van belang maar ook de hoogte van de hoogste vloer waar de functie betrekking op heeft. Maar ook de grootte van alle ruimtes opgeteld. Zo moet er bijvoorbeeld een brandmeldinstallatie geplaatst worden in een kantoorfunctie die meer dan 750 m2 aan vloer oppervlak heeft en een vloer op 4,10 meter hoogte heeft boven het meetniveau ( aansluitend terrein). Meestal is dit een begane grond, 1e en 2e verdieping. Maar soms ligt de 1e verdieping pas op 4,10 meter boven het terrein. In deze bijlage brandmeldinstallaties kunt u een pdf downloaden waar de uitgangspunten omschreven staan wanneer een brandmeldinstallatie verplicht is en dus ook een ontruimingsplattegrond c.q. ontruimingsplan.

Hoe ziet een ontruimingsplattegrond uit?
Vaak zien wij dat ontruimingsplattegronden geplaatst worden die niet voldoen aan de gestelde eisen zoals omschreven in de NEN 1414 en dus in overtreding zijn met de wet. Om u enkele voorbeelden te geven wat er wel op moet staan en wat wij helaas vaak tegen komen:

De plattegronden dienen in kleur afgedrukt te worden. De exacte kleuren dienen in Ral en Pantone te staan zoals omschreven in de NEN 1414. Zo moeten de route pijl en pictogrammen die groen zijn worden opgemaakt in de RAL kleur 6032 of Pantone 348c.

Wij zien helaas te vaak plattegronden die voorzien zijn van allerlei kleuren bv roze, paars of fluoriderend geel. Deze kleuren zijn, buiten dat ze verboden zijn volgens de NEN 1414, moeilijk leesbaar voor mensen met een beperkt zichtvermogen. Uiteraard komen we ook vaak een kleur tegen die omschreven staat in de NEN maar niet voldoet aan de gevraagde RAL of Pantone kleur. De leesbaarheid en overzichtelijkheid van een plattegrond zijn uitermate belangrijk. De overzichtelijkheid kan worden vergroot door de ruimtes, niet zijnde vluchtroutes, met grijs in te vullen. Vluchtroutes zelf bestaan uit een licht groene baan en de routing dient te bestaan uit enkele groene pijlen.

De gebruikte symbolen op de plattegrond, bijvoorbeeld handbrandblusser, brandslanghaspel of uitgang, dienen gelijk te zijn aan de symbolen zoals omschreven in de NEN 3011 en NEN 6088.

De NEN geeft duidelijk aan hoe de pictogrammen moeten uitzien. Te vaak worden er zelf bedachte of van het internet af gekopieerde symbolen gebruikt. Om er voor te zorgen dat iemand die de ontruimingsplattegrond leest de ontruimingsplattegrond kan begrijpen heeft de NEN een standaard aan symbolen gepubliceerd die in principe voor heel Europa gelden.

De rotatie van de plattegrond moet zo zijn dat het gebouw correspondeert met de positie waarin men zich bevindt (links op de plattegrond is ook links in het gebouw).

De meeste mensen weten niet hoe ze een plattegrond moeten interpreteren. Het is daarom van belang deze plattegrond zo eenvoudig als mogelijk leesbaar te maken. Vaak worden plattegronden zo geprint als ze aangeleverd worden door de architect en wel noord gericht. U zult begrijpen dat dit voor een niet bouwkundige moeilijk te lezen is aangezien de meeste mensen geen ruimte en positiegevoel hebben.

Plattegronden moeten de actuele situatie weergeven, jaarlijks worden gecontroleerd en indien nodig worden herzien.

Veelvuldig worden er door interne verhuizingen diverse ruimtes en gangen gecreëerd waardoor de plattegrond niet overeenstemt met de werkelijkheid.

De plattegrond moet duidelijk herkenbaar zijn als ontruimingsplattegrond door een koptekst “ONTRUIMINGSPLATTEGROND”. De tekst moet groen zijn of in een groene balk worden geplaatst.De minimale letterhoogte is 10 mm. Bij plattegronden groter dan A3-formaat moet de letterhoogte worden aangepast. De letterhoogte moet zijn gerelateerd aan de gewenste leesafstand (letterhoogte in mm maal 200 geeft de leesafstand). De overige teksten op de plattegronden moeten leesbaar zijn op de te verwachten leesafstand. De plattegrondtekening moet minimaal de schaal van 1:250 hebben. Het verdient aanbeveling voor kleinere gebouwen grotere schalen (bijv. 1:100, 1:150) toe te passen.

De leesbaarheid en afmeting van een plattegrond laat vaak te wensen over. Bij een letterhoogte van minimaal 2 mm mag men ervan uitgaan dat de teksten voor mensen met een normale visus nog net leesbaar zijn op 0,5 m.

Hoeveel ontruimingsplattegronden moet ik plaatsen?
Hier is geen eenduidig antwoord voor. Het gaat echter om de veiligheid en de snelheid van het ontvluchten van een gebouw. De NEN geeft hiervoor de volgende tekst:

De ontruimingsplattegronden moeten zichtbaar en bereikbaar worden geplaatst op punten waar personen de gelegenheid hebben de informatie te bekijken. Denk aan de nabijheid van liften, koffieautomaten, kopieermachines, wachtruimten, toiletgroepen enz. De plattegronden moeten, bij voorkeur op een zichthoogte van 1 600 mm, gemeten vanaf de vloer tot het midden van de plattegrond worden bevestigd. Indien omstandigheden hiertoe aanleiding geven kan hiervan worden afgeweken.Gebruikers van het gebouw moeten worden aangemoedigd om buiten calamiteiten om kennis te nemen van de vluchtroutes en de relevante veiligheidsvoorzieningen.

VOORBEELD Een plattegrond die wordt opgehangen naast het prikbord met bedrijfsnieuwtjes zal eerder worden bekeken dan een plattegrond die in de gang buiten de kantoorruimte is opgehangen. In de laatste situatie wordt het bekijken van de plattegrond een speciale actie.

Zijn er ook ‘design’ ontruimingsplattegronden?
Wij hebben binnen onze ontruimingsplattegronden diverse mogelijkheden. Uiteraard maken en leveren wij de standaard papieren ontruimingsplattegronden in een zogenaamde kliklijst. Echter vaak is het heel wenselijk dat er een ontruimingsplattegrond gepresenteerd wordt die bij het interieur past. Vaak wordt er veel aandacht besteed aan het interieur van winkels en kantoren maar is de ontruimingsplattegrond een ondergeschoven kindje. Daarom leveren wij nu ook ontruimingsplattegronden op dibond met afstandshouders. Deze dibond platen worden bedrukt. Hier onder ziet u een voorbeeld van een dibond ontruimingsplattegrond in een hotel.

Niet alleen design telt bij ons maar ook innovaties. Een van deze innovaties is de oplichtende ontruimingsplattegrond. De oplichtende ontruimingsplattegrond wordt geleverd in een aluminium kliklijst met oplichtende achtergrond die bij lichtuitval nog ongeveer 20 minuten zelfstandig licht geeft zodat de ontruimingsplattegrond leesbaar blijft. Deze oplichting wordt opgewekt zonder stroom of batterijen dus geen extra kabels etc.

Ontruimingsplattegrond door RaDe