Rade Bouwadvies heeft meer dan 20 jaar ervaring op het gebied van bouwkundige en bouwtechnische vraagstukken.

De diensten die wij aanbieden zijn o.a.: bouwkundige keuringen, expertise onderzoeken, energie label, architectuur, tekenwerkzaamheden, bouwbegeleiding en calculaties.

Energielabel bestaand en nieuwbouw woning vanaf 

€ 289,00 

 

Per 01 januari  2021 is de zogenaamde NTA8800 van kracht (BENG-berekening). Dit houdt in dat de daarvoor geldende manier van berekenen van het energielabel voor bestaande woningen en nieuwbouw woningen is komen te vervallen. De nieuwe manier vanaf 01 januari 2021 houdt in dat een energielabel opnemer de woning komt inmeten en fotograferen. De daaruit voortvloeiende gegevens worden verwerkt in een software pakket en creëert een energielabel met de daarbij behorende getallen aan energie in KW/h.

Wij kunnen het nieuwe energielabel van de bestaande woningen als ook de berekening van nieuwbouw woningen voor u verzorgen. Daarbij hechten wij veel waarde aan snelle levering van het label.

Een bestande woning energielabel van 0-500 m³ is er al vanaf € 289,00. Hierbij komen geen extra kosten. Uitgezonderd extra reiskosten bij meer dan 1 uur reistijd gerekend vanaf ons kantoor. 

Ook RTL4 maakt alweer gebruik van RaDe-bouwadvies.

uitstel_van_executie_2

Recentelijk zijn wij weer gevraagd om voor het tv programma Uitstel van Executie, gepresenteerd door Martijn Krabbé, enkele bouwkundige keuringen uit te voeren en de daarbij behorende tv opnames. Afgelopen jaar hebben wij dit ook al mogen doen voor een woning in Vaesrade. Deze uitzending werd in het begin van 2021 uitgezonden.

Bouwkundige keuringen en energielabel in heel Limburg

Wij zijn actief in de gehele provincie Limburg. Onder andere in Maastricht, Onderbanken, Sittard, Geleen, Born, Limbricht, Echt, Susteren, Nieuwstadt, Beek, Elsloo, Simpelveld, Stein, Spaubeek, Vaals, Gulpen, Wittem, Eijsden, Margraten, Nuth, Hulsberg, Schimmert, Roermond, Oirsbeek, Brunssum, Doenrade, Bocholtz, Schin op Geul, Wijlre, Landgraaf, Meerssen, Heerlen, Kerkrade, Valkenburg, Schinnen.

Taxatie model voorzien van bouwkundige opname

Wij krijgen veel vragen van taxateurs of wij ook een “Bouwkundige Opnamestaat t.b.v. taxatie” of “Bouwkundig NHG rapport” kunnen maken. Ons antwoord is hierop nee.

De redenen waarom wij dit niet opzetten is:

  1. NWWI vereist een deugdelijk bouwkundig rapport. “FAQ – Nieuwe model Taxatierapport Woonruimte 2021” staat dan ook expliciet omschreven. Uitdrukkelijk wordt met een bouwkundig rapport niet bedoeld een ‘bouwkundige keuring light’, een ‘taxatiekeuring’ of een ‘bouwkundige taxatie’ waarbij een externe partij de bouwkundige opnamestaat voor de taxateur opneemt, beperkte inspectie doet en een beperkte kostenopgave hierin verwerkt.
  2. De “goedkopere” rapporten nemen niet de gehele juridische verantwoording over. Immers worden niet alle onderdelen gekeurd. Wij keuren alles zoals u dat van ons gewend bent. Dus wel vochtmetingen, wel constructie elementen op zolder etc. Hierdoor nemen wij wel de gehele aansprakelijkheid op ons.
  3. Wij willen de klant wel voorzien van bouwkundige informatie en toelichtingen. Immers moet de bouwkundige keuring ook een meerwaarde zijn voor de klant en niet alleen voor het NWWI.
  4. De rapporten laten geen correct financieel beeld zien van de aanwezige gebreken. Er zijn rapporten die standaard eenheidsprijzen vermelden maar geen doorrekening hebben naar bv het aantal aanwezige m2 glas, m2 dak, ernst scheurvorming etc.

 

Samenvattend; wij blijven staan voor kwaliteit naar klant en in dit geval ook naar de taxateur. We weigeren hier concessies in te doen. Dus kunt u zoals altijd op de volgende zaken rekenen:

 

  1. Volledig bouwkundig rapport incl. volledige aansprakelijkheid.
  2. Als onderdeel van het rapport een los rapport voor taxateur voorzien van alle hoofdstuk onderdelen die omschreven staan in de bouwkundige opnamestaat. Deze onderdelen kunnen eenvoudig in de taxatie overgenomen worden.
  3. Op korte termijn uitgevoerd en aangeleverd.
  4. Korte communicatie lijnen zoals u gewend bent van ons.
  5. Facturatie direct aan taxateur waardoor de klant onze factuur mee mag nemen in de inkomstenbelasting aan het einde van het jaar.
Klantbeoordeling Bouwkundige Keuring

Bouwkundige keuring

Wij keuren in tegenstelling tot anderen op basis van woningwet (bouwbesluit) en normeren op basis van NEN en géén keuring van een half uurtje! Wij besteden wél uiterste aandacht aan de woning en onze keuring neemt toch al gauw 1 ½ tot 2 ½ uur in beslag afhankelijk van de grootte van het pand. Wij leveren wél een gesegmenteerde rapportage die u een overzicht geeft per ruimte van het pand en bijbehorende gebreken, en geen onduidelijk overzicht waarbij niet wordt aangegeven waar precies het gebrek zich voordoet. Dus géén subjectieve maar objectieve gedetailleerde wijze van keuren. Laat u niet misleiden door bodemprijzen voor een keuring en vergelijk wat u ervoor terugkrijgt. Deskundigheid en expertise loont de moeite.

Calculatie en Bouwbegeleiding

Zekerheid of uw idee wel financieel haalbaar is zonder verplichtingen naar een uitvoerende partij? Dan is een calculatie en bouwbegeleiding een must. Wij berekenen de kosten, en toetsen en controleren op de geleverde kwaliteit en financiële afwikkeling van de (ver)bouw gedurende het project!

 

Architectuur en tekenwerk

Het ideale huis gevonden en verbouwideeën? Een fantastische kavel gevonden voor uw kantoor? Een eigen huis bouwen of misschien als woningbouwvereniging een wooncomplex bouwen? Wij zorgen voor het tekenwerk!

Ook voor het digitaliseren van bestaande tekeningen op papier of omzetten van een 2d CAD tekening naar 3d CAD (BIM)

Keurmerk

Rade bouwadvies is aangesloten bij de Stichting Nationaal Keurmerk Bouwkundig Keurders (Stichting NKBK). 

Vanuit die stichting zijn een aantal zaken geregeld. Van bedrijven die aangesloten zijn bij Vakkundig gekeurd ben je zeker van:

Bedrijven worden getoetst voor toetreding tot het keurmerk. Zo weet je zeker dat je zaken doet met een ervaren en gespecialiseerd keuringsbedrijf.
De aangesloten keuringsbedrijven zijn verplicht om er zorg voor te dragen dat hun medewerkers voldoende zijn opgeleid en blijven.
Een Vakkundig gekeurd keuringsbedrijf werkt met heldere, getoetste Algemene Voorwaarden. Zo ben je verzekerd van duidelijke afspraken.
Bouwkundig keuringsbedrijven, aangesloten bij Vakkundig gekeurd, hebben een onafhankelijk geschillenrecht. Dat biedt je de zekerheid dat je klacht over een betaling of verleende diensten juist, terecht en onafhankelijk wordt beoordeeld mocht je er met het betreffende bedrijf zelf niet uitkomen.